Gå till innehåll
IK Fyris Uppsala curling
IK Fyris Uppsala curling

Spelrätt

SPELRÄTT I IK FYRIS CURLING

BAKGRUND

Spelrätten är en del i finansieringen av hallbygget. Spelrättsinnehavare har förutom rabatt på årsavgiften även flera andra förmåner enligt nedan. Maximalt 150 spelrätter kommer att säljas.

FÖRMÅNER FÖR SPELRÄTTSINNEHAVARE

Som spelrättsinnehavare har du följande rättigheter:

  • Lägre årsavgift.
  • Årsavgiften är för närvarande 600 kr lägre för spelrättsinnehavare.
  • Tillträde till hallen även på icke klubbtider som inte är bokade av hallbolaget.
  • Har rätt att kvittera ut egen nyckel till hallen.
  • Möjlighet att boka tid för att curla med vänner och bekanta mot betalning av icefee.
  • Möjlighet att boka festlokalen utan avgift.

Förmånerna ovan förutsätter att årsavgiften är erlagd.

TECKNING OCH KÖP AV SPELRÄTT

Teckning av spelrätt görs genom att skicka mail till spelratt@fyriscurling.se. Klubben bekräftar mottagandet och köpet genomförs sedan genom insättning av 6.500 kronor på klubbens plusgirokonto. Klubben förtecknar därefter innehavaren i spelrättsregistret.
Den som önskar kan få kvitto på inbetald avgift.

FÖRSÄLJNING AV SPELRÄTT

Spelrätten är en överlåtbar värdehandling. Vid försäljning skall spelrätten erbjudas först till IK Fyris Curling och till ett pris motsvarande inköpspris. Skulle IK Fyris Curling avstå från sin rätt att återförvärva spelrätten kan spelrättsinnehavaren sälja sin spelrätt vidare till valfritt pris. IK Fyris Curling ska informeras om sådan försäljning samt villkoren för försäljningen för att den skall vara giltig gentemot klubben. Den nya innehavaren förs därefter in i spelrättsregistret.

Publicerad: 2022-11-16

Senast uppdaterad: 2023-09-11

Författare: Jeff Martin

Senast ändrad av: Jeff Martin

Sponsorer